Organization
 
 • Acharya Vidhyasagar Research Institute

Above Diksha Jewellers
554 Sarafa
Jabalpur  482 002

 • Agam Ahimsa

Samata Prakrit
Samsthan Padmini Marg
Udaipur  313001

 • Arhat-Vachan

Kundkund Jnanapeeth
584 M.G. Road
Indore  452001

 • Jain Kendra

8/602 Bajjrang Nagar
Rewa (M.P.)

 • Kundkund Bharati

18-B Special Institutional Area
New Delhi  110067

 • Mahaveer Granth Academy

867 Barkat Colony
Tonkphatak
P.O. Jaipur (Rajasthan)

 • Prakrit Research Institute

P.O. Vaishali
(Bihar)

 • P. V. Research Institute

I.T.T. Road
Varanasi, 221 005

 • Rajasthan Prakrit Bharati

Yati Shyam Lalji Ka Upasara
Motisingh Bhomiyou Ka Rasta
Jaipur-3

 • Research Foundation for Jainology

18 Ramanuja Iyer Street
Sowcarpet
Madras  600 079

 • Seva Mandir

Ravati
Jodhpur  (Rajasthan)  342024

 • Shukhadia University

Department of Jainology and Prakrit
Udaipur (Rajasthan)

 • University of Madras

Department of Jainology
Chepauk  MADRAS  600 005

 • University of Mysore

Department of Jainlolgy and Prakrits, Manasgangotri
Mysore

 • University of Rajasthan

Centre for Jain Studies
Jaipur-4

 •  Bhopal University

Department of Prakrit
Comparitive Linguistic Studies
Bhopal (M.P.)

 • Jabalpur University

Department of Sanskrit, Pali and Prakrit
Jabalpur  (M.P.)

 • Jaina Vishwa Bharati

P.O. Ladnun
341 306

 • Jodhpur University

Department of Prakrit
JODHPUR

 • Karnataka University

Department of Jainology
Dharwad

 • Sanskrit University

Jain Agam and Prakrit Dept.
Varanasi (U.P.)

 • Rajaram College

Department of Ardhamagadgi
Kolhapur  (Maharashtra)

 
 
 •  Sanskrit University

Jain Agam and Prakrit Dept.Varanasi (U.P.)

 • Rajaram College

Department of ArdhamagadgiKolhapur  (Maharashtra)

 • University of Madras

Department of JainologyChepauk  MADRAS  600 005

 • University of Rajasthan

Centre for Jain Studies
Jaipur-4

 • Jaina Vishwa Bharati

P.O. Ladnun
341 306

 • Karnataka University

Department of JainologyDharwad

 • Bhopal University

Department of PrakritComparitive Linguistic StudiesBhopal (M.P.) 

 • Shukhadia University

Department of Jainology and Prakrit
Udaipur (Rajasthan)

 • University of Mysore

Department of Jainlolgy and Prakrits, Manasgangotri
Mysore

 • Jabalpur University

Department of Sanskrit, Pali and Prakrit
Jabalpur  (M.P.)

 • Jodhpur University

Department of PrakritJODHPUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home | Profile | Jain Muni | Jainism | Chaturmas | Pravachans | Gallery | Pilgrimage | Ahimsa | Guest Book | Contact Us | Organization | links | Privacy Policy | Sitemap
  © 2010 Nijanand Muni Maharaj. All rights reserved
Powered By Teamwebpower.com